9. Indata för produktskedet

Indata för produktskedet (modul A1-A3)

Du ska redovisa klimatpåverkan från produktskedet (modul A1-A3) som omfattar råvaruförsörjning, transport och tillverkning av de inbyggda byggprodukter i klimatskärmen, konstruktionsbärande delarna och innerväggarna. Dessa ska ingå i en resurssammanställning.

Ta till exempel mängden för respektive byggprodukt utifrån en BIM-modell, en kostnadskalkyl eller underlag från leverantörer. Sedan multiplicerar du den med klimatdata för att få fram klimatpåverkan. Oavsett vilket beräkningsverktyg du använder så måste alla byggprodukter omvandlas till kg som gör det möjligt att beräkna klimatpåverkan.

För att kunna använda klimatdatabasens uppgifter om byggprodukter måste du räkna om till kilogram.  

Indata för transport i byggproduktionsskedet (modul A4)

Du ska även redovisa klimatpåverkan från transport från fabrik till byggarbetsplats (modul A4) för de byggprodukter som ska ingå i klimatdeklarationen enligt reglerna om klimatdeklaration för byggnader. Du ska inte redovisa transport av övriga byggprodukter eller av bodar, arbetsmaskiner eller förbrukningsmaterial.

Syftet är att tydliggöra klimatpåverkan från transport av byggprodukter och få byggbranschen att vidta åtgärder, som till exempel att handla från närliggande leverantörer eller ställa krav på bränslen.

Exempel på beräkning av A4 transport

Klimatpåverkan för transport för respektive byggprodukt beräknar du antingen med projektspecifika transportuppgifter eller generiska klimatdata för modul A4 från Boverkets klimatdatabas.

Här följer några exempel på hur du kan göra din beräkning. Du behöver ha koll på total bränsleåtgång, bränsleslag, transportsträcka eller typ av transport om du ska använda projektspecifika transportuppgifter.

Alternativ 1 Projektspecifika uppgifter

Total bränsleåtgång

174 liter

×

Bränsleslagets klimatpåverkan, t ex HVO100 klimatdata (enligt Boverkets klimatdatabas)

 0,0204 kg CO2e/MJ

×

Omräkningsfaktorn för HVO100 (enligt Boverkets klimatdatabas)

34 MJ/liter

=

Klimatpåverkan för transporten av byggprodukten

120,7 kg CO2e.

Alternativ 2 Projektspecifika uppgifter

Vikten av transporterat material

30 ton

×

Total transportsträcka, t ex lastbil, långdistans

100 km

×

Energianvändning för transportslaget (enligt Boverkets klimatdatabas)

1 MJ/tonkm

×

Bränsleslagets klimatpåverkan t ex diesel (enligt Boverkets klimatdatabas)

0,0757 kg CO2e/MJ

=

Klimatpåverkan för transporten av byggprodukten

227,1 kg CO2e

Alternativ 3 Generiska klimatdata

Vikten av transporterat material

30 000 kg

×

Generiska klimatdata för transport av t ex gipsskivor (enligt Boverkets klimatdatabas)  

0,0232 kg CO2e /kg

=

Klimatpåverkan för transporten av byggprodukten

696 kg CO2e