7. Byggprodukter att redovisa

Byggprodukter att redovisa

Du har lärt dig att du behöver redovisa klimatpåverkan från byggnadens bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar. Du kanske också vet att klimatpåverkan från markarbeten, installationer och fast inredning inte ska ingå. För att vara säker på vilka byggprodukter i de bärande konstruktionsdelarna, klimatskärmen och innerväggarna som ska ingå i en klimatdeklaration så finns det anledning för dig att fördjupa dig i dessa detaljer. Det kommer att underlätta ditt arbete.   

Byggprodukter som ingår

För ”bärande konstruktionsdelar grundläggning” ska du redovisa allt som hör till grundkonstruktion, såsom platta på mark, fundament och isolering under grund. Dit räknas däremot inte pålar, annan markförstärkning, dräneringsgrus eller rördragning. 

För ”bärande konstruktionsdelar övriga” ska du redovisa stomme (balk, bjälklag, pelare, vägg), vägg mot mark, trappor, innertrappor, yttertakskonstruktion, balkonger, loftgångar och pågjutningar. Men inte skärmtak, altaner och verandor om de inte är en del av byggnadens klimatskärm eller bärande konstruktion.

När det gäller ”klimatskärmen” ska du redovisa yttervägg, yttertak, integrerade solceller, fasadbeklädnad, fönster, ytterdörrar, puts och färg samt glaspartier – men inte invändiga ytskikt, fasadpersienner, regnvattensystem eller fasadstegar och utvändiga brandtrappor.

När det gäller ”icke bärande innerväggar” ska du redovisa allt från innervägg (till och med byggskiva), glaspartier och uppreglat undergolv till innertak och innerdörrar, men inte tak- och golvlister, parkettgolv eller invändiga yt- eller tätskikt.

Välj ut de sex av följande tio byggprodukter som ska ingå i klimatdeklarationen.

Vi söker efter sex korrekta svar