4. Beräkna klimatpåverkan

Beräkna klimatpåverkan

I den här fortsättningen av utbildningen får främst du som är konsult eller byggentreprenör veta mer om hur du ska göra.

Vad är nyttan med att beräkna klimatpåverkan?

Det är lämpligt att byggherren förbereder arbetet med klimatdeklarationen redan i ett tidigt skede. Då finns det störst möjlighet att minska klimatpåverkan. Byggherren kan också anlita konsulter (arkitekt, konstruktör eller miljökonsult) som projekterar för lägre klimatpåverkan.

Hjälp byggherren att göra en tidig klimatberäkning. På så vis kan du påverka valen, minska mängden material och avfall samt optimera byggprojektet. Byggprodukttillverkare kan bistå med viktiga uppgifter om klimatpåverkan för byggprodukten i en så kallad miljövarudeklaration.

Hur förbereder du en klimatdeklaration?

Byggherren ansvarar för klimatdeklarationen, men du kan ofta få i uppdrag att göra hela eller delar av arbetet. Det är viktigt att det blir tydligt i ett avtal vem som ansvarar för de olika delarna i arbetet med en klimatdeklaration.

Här är tre viktiga steg:

1.     Börja tidigt

Du kan få i uppdrag från byggherren att bidra med kunskap i ett tidigt skede medan det fortfarande går att välja material och metoder. Jämför olika byggprodukter och fundera på arbetsplatsens klimatpåverkan och materialtransporter. Byggprodukttillverkare kan bidra med miljövarudeklarationer för sina produkter som underlättar beslut som leder till minskad miljöpåverkan.

2. Hjälp till med resurssammanställningen

Byggherren behöver ha en sammanställning av material och energi för byggskedet. Var beredd på att hjälpa till med att ta fram sammanställningen. Uppgifter om byggprodukter och mängder hittas oftast i en BIM-modell eller i en kostnadskalkyl. Som entreprenör kan du få i uppgift att säkerställa att uppgifter om byggprodukter och mängder är korrekta så att underlaget speglar den faktiska byggnaden. Säkra även uppgifter från eventuella underentreprenörer.

3. Beräkna klimatpåverkan

Om du har fått i uppdrag att beräkna klimatpåverkan så behöver du räkna om allt i resurssammanställningen till en jämförbar enhet, exempelvis kilogram. Koppla sedan varje resurs till klimatdata så att du kan räkna ut kilogram koldioxidekvivalenter per resurs.

Generiska klimatdata hämtar du från Boverkets klimatdatabas. Specifika klimatdata för byggprodukter finns i miljövarudeklarationer (EPD:er) för byggprodukten.

Exempel på uträkning

Nu kan du välja ett, två eller tre rätta svarsalternativ på följande fråga.

Varför ska du engagera dig i klimatdeklarationen tidigt i projektet?

Vi söker ett okänt antal korrekta svar

Klicka i dina svar på följande fyra frågor. Var hittar du rätt underlagsdata för din klimatberäkning när det gäller…

… mängd av byggprodukter?

Vi söker ett okänt antal korrekta svar

… generiska klimatdata för byggprodukter?

… specifika klimatdata för byggprodukter?

… generiska klimatdata för transporter och bränsle?

Det finns vissa begrepp som är bra att känna till. Två av dem är…

Generiska klimatdata

Genomsnittliga klimatdata för resurs (material och energi) som är representativa för svenska förhållanden.

Specifika klimatdata

Produkt- och leverantörsspecifika klimatdata.