Spara underlag

Om du är byggherre är du inte bara ansvarig för att registrera klimatdeklarationen. Du måste också spara beräkningsunderlaget och verifikaten i fem år. De ska stämma överens med den färdiga byggnaden enligt reglerna om klimatdeklaration.

Underlag som ska sparas

Beräkningsunderlaget ska redovisa hur du räknat ut klimatpåverkan för de moduler och de byggprodukter som klimatdeklarationen gäller.

Verifikaten ska visa att du faktiskt sedan använde just den mängd byggprodukter och just de specifika klimatdata som du räknade med. Verifikat kan vara följesedlar eller fakturaunderlag för mängder respektive miljövarudeklarationer för specifika klimatdata och de ska finnas för byggprodukter som står för mer än hälften av byggnadens klimatpåverkan.

Välj rätt svar.

Vem ska spara beräkningsunderlag och verifikat?

Vilket verifikat är lämpligt för specifika klimatdata?

Vilket verifikat är lämpligt för mängden byggprodukter?