6. Redovisa och registrera

Redovisa och registrera

Du som byggherre är ansvarig för att upprätta och lämna in en klimatdeklaration. Du kan ge konsulter eller entreprenörer i uppdrag att ta fram underlag eller genomföra hela klimatdeklarationen. Byggentreprenören har bäst kunskap om de byggprodukter och den energi som gått åt vid uppförande av byggnaden. 

Förberedelser
Det är lämpligt att du som byggherre förbereder arbetet med klimatdeklarationen redan i ett tidigt skede. Då finns det störst möjlighet att minska klimatpåverkan. Du kan också anlita konsulter (arkitekt, konstruktör eller miljökonsult) som projekterar för lägre klimatpåverkan.

Indata
Om du anlitar konsulter, byggentreprenörer och underentreprenörer är det bra om det tydligt framgår vem som ansvarar för att ta fram nödvändigt underlag.

Beräkning
Om du anlitar konsult och byggentreprenör är det bra om det är tydligt vem som ansvarar för att genomföra klimatberäkningen.

Registrering
Du som byggherre ansvarar för att registrera klimatdeklarationen i Boverkets klimatdeklarationsregister. Du kan ta hjälp av en konsult eller entreprenör.

Slutbesked
För att du ska kunna få slutbesked från kommunen ska en bekräftelse visas för kommunen på att klimatdeklarationen är upprättad och registrerad i Boverkets register.

Spara
Du som byggherre ansvarar för att spara underlaget till klimatdeklarationen i fem år. Sparad dokumentation är även en bra grund för kunskapsuppbyggnad inom företaget.

Tillsyn
Boverket bedriver tillsyn av klimatdeklarationerna. Vid en tillsyn ska du som byggherre kunna visa upp underlag som legat till grund för klimatdeklarationen och som verifierar uppgifterna i den.

Övning

Vad har du ansvar för?

Vi söker ett okänt antal korrekta svar

Hur registrerar du en klimatdeklaration?

Boverket tillhandahåller en e-tjänst för registrering av en klimatdeklaration där byggherren själv, eller någon på dennes uppdrag (deklarant), kan lämna de uppgifter för byggnaden som ska klimatdeklareras. Deklaranten intygar att de uppgifter som registreras är korrekta men byggherren är alltid ansvarig för att reglerna uppfylls.

Viktigt att veta är att e-tjänsten endast ska användas då byggherren eller deklaranten har tagit fram alla uppgifter som behövs för en klimatdeklaration. Det är dock möjligt att spara uppgifterna och återkomma med kompletterande uppgifter inför slutgiltig registrering då deklarationen signeras. Det är också möjligt att skriva ut en preliminär deklaration om deklaranten vill stämma av uppgifterna med byggherren innan slutgiltig registrering. Vill du veta mer om hur det går till så ta gärna en titt på vår praktiska guide för registrering av en klimatdeklaration här intill. Mer om själva innehållet finner du på sidan "Uppgifter i en klimatdeklaration" i handboken på sidan “Klimatdeklarationsregister”.

Praktisk guide att följa för dig som ska registrera en klimatdeklaration.

Testa dina kunskaper. Svara på nio snabba frågor.

Hur stor del av Sveriges utsläpp av växthusgaser kommer från bygg- och fastighetssektorn?

Från vilket datum gäller lagen om klimatdeklaration av nya byggnader?

Vilket av följande byggprojekt kräver klimatdeklaration?

Välj den del som ska ingå i klimatdeklarationen.

Vem har ansvar för att uppgifterna i klimatdeklarationen är korrekta?

Du behöver underlagsdata för att klimatberäkna. Var kan du hitta mängd av byggprodukter?

Var hittar du specifika klimatdata för byggprodukter?

Var hittar du generiska klimatdata för byggprodukter?

Vad finns i Boverkets klimatdatabas?