Påbyggnadskurs

Vill du lära dig mer?

I webbutbildningens påbyggnadskurs får du fördjupad information om:

  1. Byggprodukter att redovisa

  2. Detaljerat om klimatberäkning   

  3. Indata för byggprodukter och transporter

  4. Indata för byggspill och energi

  5. Beräkning av täckningsgrad och uppräkning

  6. Spara underlag till klimatdeklarationen

Webbutbildningen lämpar sig för alla som vill veta mer om detaljerna i en klimatdeklaration.