Att klimatdeklarera byggnader

Den här webbutbildningen berättar vad du behöver göra, hur du ska göra och när du ska göra detta. Den riktar sig främst till byggherrar och byggentreprenörer men även till dig som till exempel är projektör eller konsult inom byggbranschen. Den är också bra för byggprodukttillverkare och byggnadsinspektörer.

Visste du att byggskedet kräver mycket resurser i form av energi, material och avfall?

Visste du att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 21 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser? (Boverkets miljöindikatorer, 2018)

Du är väl medveten om att kraven ökar på oss alla när det gäller att minska vår klimatpåverkan?

Öka din kunskap om hur du kan klimatoptimera när du bygger nytt.

Räkna ut hur du kan uppföra nya byggnader och samtidigt spara resurser och skona miljön.

Dokumentera resultatet – och visa hur du ligger till.